Beretning 2001 / 2002 - 36. sæson
- stiftet 10.10.1966 -
ved generalforsamlingen 23. 9. 2002 i Kongegaarden.
Nu er der igen gået et spændende år med mange tiltag på det kunstneriske område i Korsør såvel i kunstforeningens regi som i andres når det gælder den bildende kunst. En ny kultur- og fritidspolitik er det endda blevet til fra politisk hold.
Medlemstallet i foreningen er nu lige på den rigtige side af 300, hvoraf de knap 35 er virksomheder, absolut tilfredsstillende, selvom vi naturligvis gerne vil være endnu flere medlemmer i foreningen. I løbet af året har bestyrelsen foretaget et par kampagner i forhold til virksomheder i byen, desværre uden de store resultater. Medlemsgaven har dog betydet flere nye personlige medlemmer. Det personlige medlemskab kan også bruges af de virksomheder, der ikke ønsker det egentlige virksomhedsmedlemskab, som giver lidt mere service til virksomheden og nogle støttepenge til foreningen og firmaets navn på vores sponsortavle.
Medlemsgaven var i denne sæson Anni Roses akvareller med inspiration fra Korsør området. Opgaven med de mange akvareller blev løst i løbet af det års tid, hvor Anni Rose var beboer i legatboligen i Kongegaarden. Hun bor stadig i området, Der er af og til åbent hos hende på Glænø. Bestyrelsen vil gerne også her takke Anni Rose for samarbejdet. Virksomhedsmedlemmerne fik en lidt større akvarel i ramme, hvor de personlige medlemmer fik akvarellen uden ramme. Der blev dog solgt rammer i Kongegaarden til en rimelig pris.
Udstillingerne er den aktivitet bestyrelsen bruger mest tid på, det er fast arbejde på i gennemsnit 1 uge pr. udstilling. Udstillingsåret indledtes i september med 5 unge kunstnere Anita Viola Nielsen, Mads Rye, Paul Neale, Bettina Kofmann og Rick Towle, der var på tur fra Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger I oktober kom der også 5 kunstnere forbi på deres vandring rundt i landet, denne gang fra det nordjyske. Det var Lene Frederiksen, Per Christiansen, Anders Friis, Lars Wilhelmsen og Bruno Kjær med forskellige udtryksformer, der nok skulle tænkes en ekstra gang over ved enkelte værker. Isenstein-Samlingen og kunstforeningen holdt i november velbesøgt fælles fernisering på udstillingen Musikkens mestre og i stuerne værker af Lizzie Thyssen og Ida Just Møller. Det var på den udstilling, jeg lærte om object trouvè eller fundne ting. Udstillingen omfattede også skiftende dekoration på en stor krukke ved hjælp fra en diasprojektor. Det var 2 af vore sommerudstillere på en ny måde. December måned stod som sædvanlig i julens tegn uden kunstforeningens indblanding. Igen den 5. januar var kunstforeningen på banen med endnu en af de indbudte udstillinger. Det var maleren Finn Mikkelborg, kendt fra kunstnersammenslutningen Ny Abstraktion og som formand for Grønningen, der selv gav ferniseringsgæsterne en fin indføring i sin kunst Maleren Poul Janus Ipsen var februar måneds gæst med Danmarks premiere på vandreudstillingen fra New York til Bogø, som formanden for Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger, Agnete Sørensen, åbnede ved en velbesøgt fernisering. Denne gang var der igen et godt samarbejde med Isenstein-Samlingen om ferniseringen, som der gjaldt en Udstilling med tegninger fra ungdommen. En gammel ven af Harald Isenstein, Ahlmann Dyrhagen, fortalte ved den lejlighed om oplevelser med Harald Isenstein. Beboeren i Kongegaardens kunstnerbolig, Reiko Tange , var udstiller i marts måned med sine kalligrafiske tegn og de fine japansk inspirerede billeder af bl.a. den nordiske flora. Den afdøde kunstner fra Gørlev Preben Køie-Nielsen var april måneds tilbud i Kongegaarden med værker udlånt til en flot retrospektiv sammenstilling af såvel skulpturer som malerier, tegning og grafik Maj udstillingen var markeringen af 10 år med kunstudstillinger i Kongegaarden i såvel Isenstein-Samlingens som i kunstforeningens regi. Udstillingen i hele huset omfattede primært værker fra Korsør Kommunes Kunstfond indkøbt på de mange indbudte udstillinger i Kongegaarden som resultat af det gode samarbejde gennem årene mellem fonden og kunstforeningen, et samarbejde som er nødvendigt og hvor vi trækker på samme hammel. En del værker fra foreningens samling af de pågældende kunstnere samt nyere værker lånt til lejligheden var også udstillet. Sponsor til ferniseringskortets farver var Skælskør Bank, Tak for det. Selve fødselsdagsfesten blev holdt den 24. maj med stor festivitas koordineret af Foreningen Kongegaarden. Til lejligheden havde kunstforeningen og Isensteinsamlingen foreslået fremstillet en folkegave i form af en plakat, der signalerede Korsør. Det lykkedes at få den finansieret af 4 pengeinstitutter, Nordea, Skælskør Bank, Spar Trelleborg og Danske Bank, og få den udført med et motiv stillet til rådighed af den kendte lokale fotograf Per Bak Jensen, der netop i øjeblikket kan ses med værker på en separatudstilling på Herning Kunstmuseum. Omkring fødselsdagen kunne publikum også for et mindre beløb få deres navn skrevet i japansk kalligrafi af Reiko Tange. Sommerudstilling nr. 6 var med de seks veteraner Lizzie Thyssen, Jane Morten, John Würtz, Kirsten Ernst og Jesper Neergaard, Viggo Lynge Larsen, desuden var Lillian Neergaard og keramikeren Nina Hole gæster. Ida Just Møller valgte ikke at udstille. Udstillingen blev åbnet den 1. juni af amtets kulturudvalgsformand Flemming Holm. Den 29 juni var der fernisering på juli-udstillingen Grønlands Kunst i dag med de 4 kvinder Kirstat Lund, Anne-Birthe Hove, Ina Rosing, Linda Riber. Det blev fejret med uddeling af is til de besøgende de første dage. På udstillingen blev solgt 2 værker. Salg til private på udstillingerne ser vi desværre ikke ret ofte. Selvom der faktisk er muligheder for at gøre fine køb på de fleste udstillinger.
Denne sæson har været en af de store, forstået på den måde, at der fra september 2001 til og med august 2002 har været afholdt 11 udstillinger i Kongegaarden i kunstforeningens regi. Alle måneder med undtagelse af december, idet Isenstein-Samlingens udstillinger er faldet udenfor vor sæson. Besøgstallet har på vore udstillinger samlet været 5.800 gæster, altså ca. 530 pr. udstillingsmåned. Et ikke ringe besøgstal, men absolut et, der kan blive bedre. Åbningstiderne hver dag kombineret med udstillingernes kvalitet er nok væsentlige årsager til dette besøgstal. De meget fine åbningstider ville ikke være mulige uden personer i jobtræning, som yder en flot indsats for at holde Kongegaarden åben.
Den 25.-27. juni afvikledes for 2. år i træk Keramikmarked i Korsør i samarbejde mellem amtet, kommunen og kunstforeningen med 20 kunstnere 19 boder, som desværre måtte flyttes indendørs for de flestes vedkommende på grund af den voldsomme blæst. En mulighed vi var vældig glade for kunne realiseres. Markedet inklusive den fine udstilling i Magasinbygningen var meget vellykket, med megen ros for miljøet og afviklingen og med en del suk fra flere kunstnere over manglende omsætning og glæde fra 3-4 af deltagerne med rimelig omsætning. En stor arbejdsindsats fra bestyrelsen og andre var en absolut nødvendighed for at få dagene til at lykkes. Straks markedet var slut var det tid til endnu en udstilling i Kongegaarden. August bød på en udstilling fra Sammenslutningen, hvor kunstneren Jane Maria Petersen viste keramik, broderi med mere, som nok kunne få enkelte gæster til at vågne. Der blev endda solgt et værk.
Udstillingernes antal har som omtalt været 11 i Kongegaarden i denne sæson pga. placeringen af Isenstein-Samlingens udstillingsperiode. Dertil kommer udstillingen i august på Tårnborg Skole med litografier fra Hostrup-Petersen og Johansens grafiske værksted med nogle af de mere kendte kunstnere: Arne haugen Sørensen, Nina Sten-Knudsen, Peter Martensen, Jan Sivertsen, Lars Nørgård, Knud Odde, Jesper Christiansen, Michael Kvium, Tal R, Kehnet Nielsen, Niels Reumert og Kaspar Bonnén.
Foreningens 35 års fødselsdag den 10. oktober blev fejret med en komsammen i Kongegaarden for de medlemmer, der havde lyst og vort mangeårige medlem, tidligere overbibliotekar Poul Erik Nielsen blev æresmedlem, som en anerkendelse for hans indsats for kulturen i Korsør. Flere medlemmer mødte frem med gaver bl.a. nogle flasker vin og en flaske rom samt en indrammet plakat til samlingen af Per Arnoldi. Tusinde tak til giverne for opmærksomheden, som varmer bestyrelsen meget. Den 17. november havde kunstforeningen igen arrangeret koncert i samarbejde med Musik på museer med Johan Segerberg på kontrabas. Desværre var koncerten ikke særlig velbesøgt. Udgifterne for foreningen er begrænset til annoncering, som vi finder ganske nødvendig.
Foreningerne i Kongegaarden finder det nødvendigt, at Kongegarden deltager i vinterferie- og efterårsferie aktiviteter og i city-evenings. Når publikum er i byen må Kongegaarden også være et tilbud. Den 4. maj sørger kunstforeningen traditionelt for lys i vinduerne, selvom der ikke er adgang, så kig forbi næste år.
Foreningerne i Kongegaarden samles i Foreningen Kongegaardens bestyrelse, hvor vi forsøger at enes om løsningen på fælles problemer omkring aktiviteten i Kongegaarden. Bestyrelsen består ud over de generalforsamlingsvalgte medlemmer i Foreningen Kongegaarden af formændene for Korsør Koncerterne, Foreningen Isenstein-Samlingen og kunstforeningen. I år har opgaverne i Foreningen Kongegaardens bestyrelse bl.a. været udgivelse af aktivitetsplakaten, fejring af 10 års-dagen med bl.a. udgivelse af folkegaven og hæftet om Kongegaarden. Der arbejdes endvidere på strukturen for samarbejdet i Kongegaarden. Selve Kongegaarden styres af Kongegaardsfonden, hvor formanden for Foreningen Kongegaarden repræsenterer brugerne sammen med en person udpeget af de 3 resterende foreninger (Kunstforeningen, Isenstein-Samlingen og Korsør Koncerterne). Denne person, Klaus Jørgensen er senere valgt som ny formand for Kongegaardsfonden. Kunstforeningen hilser det også velkommen, at byrådet har udpeget kulturudvalgsformand Anders Nielsen som kommunens repræsentant i fonden.
Korsør Kommunes Kunstfonds indkøbsudvalg, som kunstforeningen har et godt samarbejde med er blevet nyudpeget efter kommunalvalget og efter indstilling har byrådet indstillet 2 brugerrepræsentanter for denne byrådsperiode. Bestyrelsen er meget glad for samarbejdet omkring udstillingerne, hvor kunstfonden køber på de særligt indbudte udstillinger. Kunstfonden har også velvilligt stillet en del af sit lokale i Foreningscentret i Slottensgade til rådighed for foreningens arkiv og lager, idet de dele af foreningens grafiske samling, som er udlånt til kunstfonden i forvejen opbevares her, når de ikke er i cirkulation. Det ser i øvrigt ud til at kunstfonden endelig er ved igen at få gang i udstationering af kunsten til virksomheder i kommunen.
Årsplakaten 2002 for aktiviteterne i Kongegaarden har i år motiv af Jane Morten, som bl.a. er kendt fra Sommerudstillingen. Plakaten er en flot repræsentation rundt omkring ikke alene for aktiviteterne men også for såvel selve Kongegaarden som for Korsør. Den er set ophængt så forskellige steder som Charlottenborgs Café, Skagen Museum og Esbjerg Kunstmuseum. Bestyrelsen modtager i øvrigt gerne indberetning om observationer rundt om i landet. Desværre er der ikke i år fundet økonomi til at få trykt den lille plakat i A4 format til opslagstavlen. Udgifterne er i år betalt af et særligt tilskud fra amtet, fra Foreningen Kongegaarden, fra Isenstein-Samlingen og resten fra kunstforeningen.
Receptkuverter i flertal er det ikke blevet til i år; men heldigvis har Korsør Apotek ment, at der skulle være en kuvert og så lavet motivet som på årsplakaten, i farver og lidt større end sædvanlig. Det glæder vi os over i bestyrelsen.
Kunsttiltag i Korsør som kunstforeningen ikke organiserer er der heldigvis en del af, bl.a. blev der i oktober uddelt præmier i tegnekonkurrencen som havneudvalget havde udskrevet blandt byens 4. og 5. klasser om tegninger, der viste Korsør. Jeg havde fornøjelsen, at være med i bedømmelsesudvalget. Der var mange fine billeder, så der kan spores en interesse for for det billedlige udtryk, som måske kan dyrkes i en kreativ skole eller billedskole. Billedskole har der glædeligvis været under Musikskolens ledelse, og der blev holdt en fin udstilling i Dagcenteret Teglværksparken med resultaterne. Havneudvalget udgav også i efteråret en flot pjece om malerierne i Havneværelset på rådhuset, den kan fås gratis i Kongegaarden så længe oplag haves. I februar blev ophængt billeder med Korsør motiver på Rådhuset, som en gave til kommunen fra den tidligere kommunaldirektør Poul Christoffersen. Grand Park inviterede til et kup i kunst med mange gode navne. Der kan også på hotellet efterhånden ses en del god kunst bl.a. flere skulpturer af Jesper Neergaard. Det er også glædeligt, at kunstnergruppen Storebælt kan afholde udstillinger af stadig bedre kunstnerisk kvalitet.
Skulpturer i Korsør er efterhånden et fortsat kapitel. Glædeligvis er det lykkedes at få anskaffet en skulptur, Mimers Brønd, af Jesper Neergaard (langt tid før kunstforeningen havde turdet håbe) på torvet ved biblioteket, hvor den vandaliserede Prinsesse Guldhår stod. Kunstforeningen har på grund af tidligere forpligtelser i forhold til kunstneren Kirsten Ernst ikke deltaget i arbejdet omkring Mimers Brønd. I sidste beretning undrede kunstforeningen sig over, at amtets tilskudsordning til kunst, som vi havde opfordret til brug af, ikke var blevet brugt, det er heldigvis sket nu i forbindelse med denne skulptur. De midler kunstforeningens havde indsamlet til en ny prinsesse Guldhår 2 er i det omfang giverne har ønsket det overført til Mimers Brønd og det resterende beløb bevares særskilt til det næste skulpturprojekt bestyrelsen tager initiativ til. Beklageligvis måtte det for nylig konstateres, at der endnu en gang er øvet hærværk på en skulptur., denne gang Erik Varmings skulptur på bibliotekets terrasse, som også tidligere er blevet beskadiget. Det er kedeligt, at negative elementer i lokalsamfundet giver udtryk for deres holdninger på denne måde. - men de skal ikke have lov til at bestemme.
Regnskabet for De syv dage ved Havne Arkaderne er nu afsluttet og et mindre beløb rentebeløb overføres til den før omtalte skulpturkonto. Der har i øvrigt været problemer med renholdelse og vandforbrug i bassinet, som nu er løst med assistance fra et par af vore opmærksomme medlemmer. Halsskov Varden er blevet istandsat og står nu uden at være til fare for forbipasserende. Skulpturen på Korsør Station af en af landets bedste billedhuggere Hein Heinsen må kæmpe om opmærksomheden med et stort skilt, som i øvrigt er placeret lige i gangarealet. Det er lidt ærgerligt, mon nogen kan gøre noget ved det ? Bestyrelsen har endnu ikke hørt fra kommunen om indstillingen til forslaget om indkøb af en skulptur af Ole Christensen til den nye bypark.
Foreningen har en del grafik m.v. til salg i Kongegaarden I længere tid har der været et fint grafisk blad af Ejler Bille til den favorable pris af 700 kr., også et flot stort litografi af Inka Sigel og et linoleumstryk af grafikeren Annemarie Mejlholm er til salg. I foråret blev præsenteret et stort nyt litografi af Poul Janus Ipsen. Alle tryk sælges til priser, der ligger væsentlig under tilsvarende tryk i gallerier, så det er absolut rimelige priser, som jeg kun kan opfordre medlemmerne til at benytte sig af, når kunsten i hjemmet skal fornyes eller suppleres, eller der skal købes gaver til forskellige lejligheder.
Bestyrelsen glæder sig over fyldig presseomtale, der endog enkelte gange drister sig næsten til anmeldelser fra flere af udstillingerne i såvel Sjællands Tidende som i Korsør Posten. Ligesom Korsør Nærradio bringer omtale. og der er omtale på Korsør Informationstjeneste (KIT).Der annonceres i flere kunsttidsskrifter. I forbindelse med 10 års dagen var der endda omtale i Kunstavisen. Hjemmesiden www.korsoerkunst.dk kom i gang i midten februar måned med professionel bistand. Endnu en måde at blive synlig på og få informationer ud om foreningen. Bestyrelsen modtager gerne forslag til yderligere indhold på siden, ligesom rettelser er velkomne. Siden opdateres cirka en gang om måneden. Vi annoncerer i øvrigt også på www.kultunaut.dk , som er den vigtigste kulturvejviser på nettet i Danmark. Presseomtalen og annonceringen er absolut nødvendig for at Kongegaarden som center for kunst og musik hele tiden kan være i erindringen hos publikum ikke kun i nærområdet men også hos interesserede, som kan få en grund til at besøge Kongegaarden og Korsør, når de alligevel kommer forbi. Der bliver i forbindelse med udstillingerne rundsendt pressemeddelelser til knap 50 modtagere og opsat plakater på omkring 120 steder i nærområdet.
De økonomiske tilskud er nødvendige for vort aktivitetsniveau. Bestyrelsen takker for de tilskud vi får fra forskellig side. Korsør Kommunes kultur- og fritidsudvalg er langt den største tilskudsgiver. Dertil kommer Det Regionale Billedkunstråd i Vestsjællands Amt, som desværre har begrænset sit tilskud til udstillingerne i forhold til tidligere år. Kulturelt samråd har i år forhøjet sit tilskud til foreningen. Medarrangør til vore udstillinger er såvel kommune som amt og andre som Kulturelt Samråd og enkelte gange private virksomheder, som i år Skælskør Bank, der gav tilskud til et flot ferniseringskort i farver til 10 års udstillingen og Havne Arkadernes forretninger gav et tilskud til afviklingen af Keramikmarked 2002. Markedet blev i øvrigt særskilt støttet af amtet og kommunen, så det var helt uden udgifter for foreningens kasse.
Korsør kommunes Kultur- og fritidspolitik er netop blevet færdig med gode overordnede visioner og mål. Bestyrelsen kunne godt have ønsket sig målene konkretiseret i handlinger. Vi er i tvivl om kunstforeningens bemærkninger i processen om sikring og kvalitetsudvikling af bestående kulturaktiviteter, som Kongegaarden, vil slå tydelig nok igennem i den førte politik i fremtiden. En del af målsætningen er afholdelse af en årlig kulturkonference, som for første gang finder sted den 28. september i år.
Det er bestyrelsens plan for fremtiden, at videreføre aktivitetsniveauet i en ordentlig kvalitet såfremt de økonomiske rammer tillader det. Der skal afholdes udstillinger i Kongegaarden og eventuelt på skoler eller andre steder. Keramikmarkedet 2003 håber vi også at få opbakning til hos såvel kommune som amt. Hjemmesiden ser vi gerne udbygget bl.a. med en længe ønsket Korsør Kunstvejviser på hjemmesiden snart ? Bogsamlingen med kunstbøger, kataloger og tidsskrifter er nu flyttet til Kongegaarden og bestyrelsen vil snarest efter en fuldkommen registrering åbne samlingen for adgang for de besøgende i Kongegaarden. Den grafiske samling vil vi stadig udbygge med bl.a. den årlige medlemsgave (i år udført af John Würtz, som udstiller i november) ligesom vi vil indramme og udlåne værkerne via samarbejdet med Korsør Kommunes Kunstfond et samarbejde, der forhåbentlig også traditionen tro vil omfatte Fondens køb på vore udstillinger. Byens kunstneriske udsmykning er også et vigtigt punkt for bestyrelsen, som vi vil følge op med initiativer. Det kan f.eks. være nye forslag til skulpturer, flytning af eksisterende skulpturer, anden kunstnerisk udsmykning end skulpturer. Kunstforeningen har ved flere lejligheder også foreslået nedsat en særlig udsmykningsgruppe, der i samarbejde med Korsør Kommunes Kunstfond kunne være initiativtager og koordinator for den kunstneriske udsmykning i byens rum, uden at enhver ledig plads får kunstnerisk udsmykning. Bestyrelsen vil igen forsøge kunstudflugter, som den desværre ikke gennemførte tur til Tegners museum i dette forår.
Sluttelig håber jeg på et lige så godt samarbejde om opgaverne i bestyrelsen, som det har været tilfældet indtil nu. Tak for det.

Finn Mikkelsen 23. 9. 2002.