Beretning 2003 / 2004 - 38. sæson
- stiftet 10.10.1966 -
Beretning 2003 / 2004 – 38. sæson
ved generalforsamlingen 30. 9. 2004 i Kongegaarden.
Så er endnu en sæson i foreningen til ende og jeg skal på bestyrelsens vegne forsøge at opsummere aktiviteterne i vort regi og kommentere kunsten og kunstlivet i vort område.
Medlemsgaven.
I november kunne medlemmerne forhåbentlig glæde sig over resultatet af Poul Janus Ipsens mange forskellige dejlige litografier, som for flere var vanskelige at vælge mellem. Der var 20 forskellige tryk til at starte med, som naturligvis også er tilføjet foreningens grafiske samling. Samtlige af Janus Ipsens litografier kan iøvrigt ses på Hobro Bibliotek, hvis man lige kommer der forbi.
Nogle få medlemmer har endnu ikke afhentet medlemsgaven, måske fordi den ikke falder i smag. Bestyrelsens håb er, at medlemsgaven kan give et indtryk af en kunstner eller en udtryksform. Medlemsgaven kan indgå i en skifteramme et sted, hvor man kommer jævnligt og måske kan en ændring i opfattelsen af kunsten spores over tid. Måske kan medlemsgaven bruges som gave videre til en person man tror kan lide den eller som direkte har udtrykt det. Det har aldrig været meningen at alle gaver skal være tilgængelige for øjet hele tiden. Men netop det at man finder sine favoritting eller man skifter et tryk ind imellem. Endelig kan der også være tale om, at et tryk f.eks. kan have hængt i for direkte lys, og derved er blevet bleget og kedeligt at se på, så det må udskiftes.
De gaver der ikke bliver afhentet inden sæsonens slutning forbeholder bestyrelsen sig ret til at bytte bort eller sælge til anden side f.eks. i forbindelse med tilgang til foreningens samling.
Udstillingerne.
En af landets kendteste kunstnere, Ingvar Cronhammer, var kunstneren bag årets første udstilling i september. Der er den mindste udstilling vi har holdt i antallet af værker, men absolut en seværdig udstilling, der desværre ikke omfattede besøg af mesteren selv, men alligevel var der 601 besøgende.
I oktober var det en afdød lokal vestsjællandsk kunstner, Gudmund Vang Hansens, ofte meget religiøse billeder i stærke farver, der kunne ses på væggene i Kongegaarden. De fik en flot introduktion med af sognepræst Thomas Hansen. Billederne der blev set af 550 besøgende var udlånt af hans søn.
Keramikerne Annette From viste for 515 gæster i november en flot udstilling med sit unika stentøj i såvel nye som gamle værker med hendes karakteristiske glasurer på spændende former, som ofte er inspireret af tidlige former i vor kultur.
December måned i Kongegaarden er som sædvanlig julemarked, Decemberboden, for lokale fritidskunstnere og –kunsthåndværkere, en platform, hvor de kan vise den inspiration de har fået i løbet af året måske på vore udstillinger. Kunstforeningen er kun indblandet i arrangementet via Foreningen Kongegaarden. Der var 1067 gæster i december i Kongegaarden.
Juleugen er den eneste tid på året, hvor Kongegaarden med sikkerhed er lukket.
I januar havde vi fundet mulighed for at vise et indkøb på 33 stykker grafik af 11 af de bedste danske kunstnere med flere gamle ”udstillingsbekendte” af foreningen som Bodil Kaalund, Jens Birkemose, Inge Lise Westman og Pernille Kløvedal Helveg. Desuden deltog Henrik Have, Aka Høegh, Bjørn Nørgaard, Knud Odde, Trygvi Olafsson, Leif Sylvester og Arne Haugen Sørensen. Desværre gav det kun 360 besøgende. Litografierne, der er illustrationer til en kogebog af Søren Gericke udgivet i Fagbladet i 1999, blev købt til foreningens samling fra det ophørte Brøndums Forlag til en favorabel pris og indrammet af især et par bestyrelsesmedlemmer. Udstillingen er i øjeblikket udlånt til Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger.
Maleren og tegneren Ole Sylvest Jacobsen fra Corner sammenslutningen som bor i Skælskør var udstiller i februar med en flot retrospektiv præsentation, der også indebar en flot fortællestol med bord. Kun 252 gæster tog chancen for en oplevelse ved et besøg.
Fabrikken for Kunst og design – FFKD - kom på besøg via Sammenslutningen af danske Kunstforeninger med 12 kunstnere i mange forskellige teknikker og udtryksformer med kunstnerne Torgny Wilcke, Karin Lind, Camilla Nørgård, Yvette Brackman, Ellen Hyllemose, Jørgen Michaelsen, Jørgen Carlo Larsen, Niels Erik Jensen, Al Masson, Hanne Linde, Jesper Fabricius, Hans E. Madsen. Fabrikken for Kunst og Design på Amager indeholder hele 40 atelier for professionelle kunstnere, designere, arkitekter m.fl. med mere end 100 faste brugere. Udstillingen blev i Korsør Posten omtalt som ”fornærmende kunst” og ”noget nær en fornærmelse”, men der var alligevel kun 293 gæster.
Udstillingen ”Som bygget af lys” med malerier af Jens Kantsø, en kendt kunstner på egnen såvel som længere væk var april måneds fernisering som på interessant vis blev forestået af turistforeningens formand, Peder Harboe, der samtidig åbnede Isenstein Samlingens udstilling Teaterliv i Odense. Bestyrelsen er glad for, at vi på denne måde kan samarbejde i Kongegaarden. Udstillingen har været årets mest velbesøgte med 966 gæster ligesom der også blev solgt for et pænt beløb. Begge hændelser skyldes måske til dels, at kunstneren kunne træffes på søndage i udstillingsperioden.
Sædvanligvis er salget fra vore udstillinger til de besøgende ganske ringe. Det er derfor bestyrelsens fortsatte holdning, at vi ikke opkræver provision fra kunstnerne af salg på vore udstillinger. Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger giver dog 10 % til lokalforeningen ved salg på de udstillinger vi låner der. Denne procentsats lader vi gå videre til vore medlemmer.
En danmarkspremiere for en udstilling i sammenslutningens regi blev det til i maj med udstillingen En del af ”Nordkysten” med kunstnerne Eli Ponsaing, Olga Tesch, Ada Scheller og Karen Gabel Madsen med udtryk i vidt forskellige teknikker og på hver sin måde. Der var 543 besøgende, hvoraf en desværre følte sig fristet til at stjæle udstillingens mindste billede. Kunstneren er holdt skadesløs og billedet er desværre ikke dukket op.
Allerede den 26. maj havde vi fernisering på Sommerudstilling 8 med vore faste kunstnere Ida Just Møller, Jesper Neergaard, Kirsten Ernst, Viggo Lynge Larsen, Lizzie Thyssen, Jane Morten og John Würtz samt som ny i selskabet Søren Hansen. Desuden var Vivian Rose, som bor i Kongegaarden med som gæst. Der blev ferniseret af borgmester Flemming Erichsen på en yderst vedkommende måde, som også glædede kunstnerne. Der var enkelte salg og 561 besøgende i løbet af juni måned. Åbningen var lige inden pinse og sammenfaldende med åbningen af Vestsjællandske Kunstdage, som Kongegaarden af forskellige årsager desværre ikke deltog i. Men flere af kunstnerne var med og havde besøg i deres atelier.
Juli og august i Kongegaarden var Isenstein Samlingens udstillingsperiode med visning af gaver til samlingen og udlån fra Kirsten Kjærs Museum af værker af Harald Isenstein. Disse måneder havde kunstforeningen i år ingen udstillingsaktivitet. Besøget i Kongegaarden var 706 gæster.
Starten på den nye sæson 2004-05 har været udstillingen med bl.a. kendte motiver fra Bakken udført af Ib Eisner og venligst udlånt af hans enke. Vi havde igen glæde af en samlet fernisering med Isenstein Samlingen, som åbnede udstillingen med Hildegard Isenstein som model på Harald Isensteins værker. En velbesøgt fernisering hvor et af vore virksomhedsmedlemmer og medlem af udvalget for kultur og fritid, Jørgen Andersen på vidende vis åbnede udstillingerne. Der var ca. 50 besøgende på dagen og til dato har der været 370 gæster på udstillingen.
Kunstforeningen har samlet i sæson 2003-04 (september til august inkl.) haft 9 udstillinger med i alt 4831 gæster eller i gennemsnit 537 gæster. Samlet har besøget i Kongegaarden i 2003 været 6.245 gæster eller i gennemsnit 520 personer pr. måned. I indeværende år indtil september med har der været 3.520 gæster eller ca. 400 gæster i gennemsnit pr. måned i Kongegaarden i disse første 9 måneder.
Det er i øvrigt glædeligt at se at mange af de kunstnere der har udstillet i kunstforeningens regi også træffes på andre velrenomerede udstillingssteder bl.a. er Jytte Høy, der udstillede her i 1993, netop blevet præsenteret på kunstmuseet Arken med udstillingen Et historisk alfabet til dig.
Andre aktiviteter.
Vejviseren til Kunst i Korsør blev lagt på vores hjemmeside www.korsoerkunst.dk og har forhåbentlig været input til en kunsttur i Korsør og glædet mange. Kongegaarden havde som sædvanlig ved bestyrelsens hjælp lys i vinduerne den 4. maj om aftenen. I april forsøgte vi at arrangere et besøg med rundvisning på Picasso udstillingen på kunstmuseet Arken, men kun ganske få tilmeldte sig, hvorfor turen blev aflyst.
Den Maritime Kulturuge i juni havde bl.a. et projekt forestået af Korsør Produktionsskole med opførelse af en sandskulptur, helt i kunstforeningens ånd. Projektet valgte bestyrelsen at støtte med 5.000 kr., hvilket foruden skulpturen som en oplevelse gav os 2 flotte bannere på hegnet omkring skulpturen ved fæstningen.
Skulpturer og udsmykning i det offentlige rum.
Det lykkedes heldigvis i december at få flyttet og opstillet Hanne Varmings skulptur mor og børn i Teglværksparken på Halsskovvej. Glædeligvis er der efter en del polemik på politisk plan og i avisen kommet gang i indsamling af midler til en skulptur i Vemmelev. Bestyrelsen tilbød konsultativ bistand via et bestyrelsesmedlem. Det er indtrykket, at indkøbsudvalget i Kommunens Kunstfond allerede havde ydet god hjælp til det lokale skulpturlaug. Det blev ret hurtigt bestemt at kunstneren Jesper Neergaard skulle stå for projektet. Hvilket naturligvis glædede bestyrelsen., som hurtigt besluttede at yde 10.000 kr. fra ”kunstkassen”. Vi glæder os til at se resultatet.
Byens igangværende vandskulpturer er fra tid til anden og i længere tidsrum ikke helt i funktion, men måske mangler kommunen midler eller ekspertise til at varetage vedligeholdelsen, når der også skal være penge til Maritim Kulturuge. Vort brev om sagen til teknisk forvaltning i september 2003 ser ikke ud til at have hjulpet, selvom der vist på det seneste er tilsat algefjerner.
Der har i årets løb været flere tiltag til udsmykning i byens nye rundkørsler fra forskellige ligesom pressen har viderebragt billeder af udsmykning i andre byer. Heldigvis har kommunens politikere stået fast på, at der ikke skal opstilles gamle fyrmærker eller lokomotiver. Efter kunstforeningens opfattelse er kunstnerisk udsmykning af kvalitet ikke nogen dårlig ide, hvis den bliver tilstrækkelig monumental og udført af anerkendte kunstnere; men udsmykningen kan nemt blive væk i færdselstavler.
Andre kunsttiltag.
Der har i årets løb været flere tiltag på det kunstneriske område fra flere forskellige enkeltpersoner og grupper af fritidskunstnere forskellige steder i kommunen. Vi håber vore udstillinger er medvirkende til inspirationen.
I september var på biblioteket udstillet en gave fra BG Bank til Korsør Kommunes Kunstfond bestående af billeder med motiver fra Korsør.
Kunstfondens værker udlånes til arbejdspladser i kommunen. Der indgår også ofte værker fra foreningens grafiske samling, men der er stadig en del indrammede værker på lager, så der er plads til flere virksomheder og institutioner kan låne god kunst til væggene.
I efteråret 2003 var vi deltagere i projektet Out of Town, hvor der med en flot folder og annoncering blev oplistet professionelle udstillingssteder i Vestsjællands og Storstrøms amter. Projektet er i 2004 udvidet til at omfatte Roskilde amt og løber i her i september, oktober og november. Folderen udleveres i Kongegaarden eller kan ses på amtets hjemmeside (vestamt.dk/kultur).
PR, hjemmeside, plakat m.v.
Pressen underrettes om vore udstillinger gennem udsendelse af materialet som til medlemmerne samt e-mails og særskilte pressemeddelelser. Bestyrelsen glæder sig over omtale af udstillingerne i såvel den skrevne som den øvrige presse, selvom vi sommetider synes der lægges vægt på andre aspekter end bestyrelsen ville gøre. Hjemmesiden har haft 20-25 besøg om dagen eller 600-800 besøg om måneden i den forløbne sæson. Bestyrelsen holder den opdateret med udstillinger og medlemsbreve og andre foreningsoplysninger. Hvis nogen mangler noget eller der er fejl hører vi gerne om det. Vore virksomhedsmedlemmer har et tilbud om logo og om at få en link til deres egen hjemmeside, hvilket flere har benyttet sig af.
Til udstillingerne fremstiller vi plakater i A3 format oftest i farver. ligesom der annonceres i Korsør Posten og i mindre omfang i Sjællands Tidende og udsendes materiale til store dele af pressen. Vi prøver tillige at få skrevet udstillingerne på www.kultunaut.dk. Til de af foreningen specielt arrangerede udstillinger er der fremstillet ferniseringskort eller folder i år næsten alle i farver. De er udsendt alene eller sammen med medlemsbrevene, som der har været 4 af i årets løb. Medlemsbreve rundsendes også med e-mail, hvis e-mail adresse opgives.
Plakaten for aktiviteterne i Kongegaarden var i år med motiv af Jesper Neergaard. Det lykkedes også at skabe økonomi til en A-4 plakat, da Danske Bank sponsorerede porto til udsendelsen (en stor tak for det), ligesom Korsør Apotek traditionen tro udførte en kuvert med motivet. Plakaten rundsendes til mange steder i landet og er givet med til at synliggøre Kongegaarden og Korsør. Som sædvanlig har vi også været synlige ved annoncering i forskellige kunsttidsskrifter og på bibliotekets plastpose. Gennem passive medlemskaber af de fleste kunstnersammenslutninger er vi synlige i forhold til kunstnerne. I øvrigt giver medlemskaberne til tider gevinst, i år bl.a. ret til indkøb på Den Frie, det blev til skitser til en skulptur af billedhuggeren Bent Sørensen, som nu indgår i samlingen.
Medlemstallet er stabilt på de omkring 300, det er tilfredstillende, men der er naturligvis en vis udskiftning i medlemsskaren, selvom en del af medlemmerne nok burde have såvel 10- som 20- eller 30 års mærket og enkelte mere.
Foreningen deltog i september 2003 i kulturkonferencen om kulturpolitikken i kommunen. På grund af fernisering på Eisner udstillingen var det ikke muligt for nogen at deltage i år.
Samarbejdet med de øvrige kunstforeninger i amtet er foregået ved et enkelt møde og ved udveksling af medlemsbreve m.v. Måske vil vi med fordel kunne lave udflugter eller direkte kunstrejser sammen. Jeg har på kunstforeningernes vegne sæde i det amtslige regionale billedkunstråd, som bl.a. lige har stået bag den store udstilling med amtets kunstnere på Knabstrup Kulturfabrik med 3000 besøgende på en måned og et godt salg. I forbindelsen med udstillingen udgav amtet en bog med amtets professionelle kunstnere og kunsthåndværkere, som siden har været til salg bl.a. i Kongegaarden.
Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger har vi som nævnt et godt samarbejde med omkring flere udstillinger, som vi lejer til en meget favorabel pris, der muliggør vort store udstillingsantal.
Landsforeningen Skolernes Kunstforening (SKF) har kunstforeningen været med i siden starten, men bestyrelsen har valgt at udmelde sig, da der de seneste år ikke er udgivet grafik derfra og det økonomiske tilskud dertil fra kultur- og undervisningsministeriet er bortfaldet. Korsør Kunstforening foreslog derfor SKF nedlagt. Det blev ikke vedtaget, men man enedes om at lokalforeninger kunne udmeldes og få sin forholdsmæssige andel af formuen. Vor forening modtog 700 kr. og nogle tryk til samlingen.
Udstillingerne i Kongegaarden passes som i de forløbne år på god vis af skiftende kustoder, som er i jobtilbud eller lignende. Det ser ikke ud til at kommunen endnu har fundet mulighed for at ansætte fast personale. Selvom besøgstallet i Kongegaarden, mig bekendt, hører til i den ”pæne ende” også sammenlignet med amtets mere professionelt drevne museer.
Økonomi.
Økonomien på driften i regnskabsåret viser et underskud af forklarlige årsager, og der er stadig penge i kassen til det nødvendige.
Vi har med stor tak modtaget kontingenter fra vore medlemmer. Efter ansøgning har Kultursekretariatet i Vestsjællands Amt givet tilskud til såvel udstillingerne som årsplakaten. Kulturelt Samråd i kommunen har givet støtte til annoncering og kommunens kultur- og fritidsudvalg har givet støtte til udstillingerne i Kongegaarden samt et generelt driftstilskud. Desværre måtte vi ved udbetalingen af 2. rate af kommunens tilskud til udstillingerne konstatere en beskæring på 5.000 kr., hvilket vi er meget uforstående overfor midt i et budgetår, når der har været knap ½ million kroner til afholdelse af Maritim Kulturuge, hvor vore midler bruges over et helt år. Men vi er naturligvis glade for den støtte vi har fået og vil gerne her sige tak for den til alle givere.
Vi håber de besøgende synes at de får noget for pengene inklusive bestyrelsens frivillige arbejde.
Jeg synes det er en passende lejlighed til her, at takke bestyrelsen for det gode samarbejde og de mange gode drøftelser i årets løb samt ikke mindst udførelsen af meget forskelligt praktisk arbejde.
Fremtiden.
Bestyrelsen håber fremover at kunne holde udstillingsantallet og kvaliteten samt at kunne fortsætte med vore forskellige informationskanaler. Foreningens samlinger søges forøget med relevant materiale ligesom vi vil arbejde for fortsat kunstnerisk udsmykning i hele kommunen. Medlemsgaven er fortsat en hovedhjørnesten i foreningen og er i 2004 en kande udført på keramikværkstedet Fyrkat ved Bente Forman og Klavs Encke, som er november måneds udstillere i Kongegaarden.
Vi vil arbejde på 40 års dagen i 2006 bliver markeret på behørig vis.
Finn Mikkelsen 26. 9. 2004