Medlemsbrev September 2005
Til alle medlemmer.
Der indkaldes hermed til generalforsamling
Torsdag den 29. september kl. 19 i Kongegården, koncertsalen, Algade 25, Korsør.
Dagsorden efter vedtægterne:
1.Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år
Regnskab for Korsør Kunstforenings Fond ("Kunstkassen")
4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for sæsonen 2005-2006:
Personlige medlemmer 240 kr.
Børn og skoleklasser 120 kr.
Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1300 kr.
5. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde ugedagen før)
6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter:
Der skal vælges 4 medlemmer af bestyrelsen: Inge Boye Jørgensen, Aase Jepsen, Knud Kristensen afgår alle efter tur samt et bestyrelsesmedlem - alle er villige til genvalg.
Der skal vælges 1 revisor: Sonni Jørgensen afgår efter tur.
Der skal vælges 1 suppleant Anne Byberg afgår efter tur.
7. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen vil der sædvanen tro være lodtrækning om enkelte grafiske blade, plakater og lignende. Der vil være mulighed for at forsyne sig med ældre udstillingskataloger m.v.
Foreningen er vært ved lidt ost og rødvin eller lignende i Isenstein Galleriet.
Grafikmappen vil kunne beses med henblik på køb.
Rammer til plakaten for Kongegaarden og Korsør plakaten kan købes.
Bestyrelsen beder venligst om at de få medlemmer, der ikke har afhentet eller modtaget medlemsgaven for sæson 2004/05 - keramikkanden fra Fyrkat - henvender sig snarest, da restoplaget vil blive afsat til anden side.
På gensyn til en snak på generalforsamlingen om kunsten og kunstens resultater, muligheder og ideer i Korsør
Udstillinger: Kunstforeningen holder lige nu udstillingspause frem til 1. november, hvor der kommer en udstilling med grafik af John Olsen - desuden er der en udstilling i Store Magasin med Jens Kantsø på trapperne i oktober.
Nyd lige nu udstillingerne på andre udstillingssteder i amtet og på vore museer samt naturligvis de traditionsrige kunstnersammenslutninger i København.
Girokort med det nye kontingent
udsendes sammen med beretning, regnskab og referat efter generalforsamlingen.
Med venlig hilsen for bestyrelsen.
Finn Mikkelsen, formand.