Grafikmarked

Enkelte tryk haves kun i et eller få eksemplarer. Andre haves i mere end 10 eksemplarer - mærket: (F)
Der tages forbehold for udsolgte tryk m.v.
De anførte priser er medlemspriser. (undtagen for plakater og 'andet')
Tryk og plakater, unika m.m. kan beses efter aftale med formanden (enkelte i Kongegaarden).
Hør nærmere om udvalg, restlager og priser: fmik@korsoerkunst.dk

Medlemsgaver
Større tryk
Mindre tryk
Plakater
Andet