Tilbud til skoler og daginstitutioner

Professionelle kunstneres værker kan ses i Korsør Kunstforening
Korsør Kunstforening arrangerer 6-10 udstillinger med professionelle anerkendte kunstnere i lokalområdet.
I øjeblikket er det mest i Korsør Kulturhus; men det kan også være f.eks. i Store Magasin på Fæstningen og andre steder. – Se åbningstider på hjemmesiden og Facebook

Bestyrelsen gør opmærksom på vore udstillinger, som afvikles løbende gennem året. De kan give mange forskellige oplevelser for den enkelte gæst, som giver sig chancen for en oplevelse med værkerne.
Se information om den enkelte udstilling her på siden og Facebook samt Instagram. – og kontakt formanden/bestyrelsen.

Vi tror de udstillede værker ofte kan være inspiration i flere af skolens fag og måske udgangspunkt for undervisning i bl.a. billedkunst og måske samfundsfag.

A.

I samarbejde med skolens / institutionens underviser viser og gennemgår kunstforeningens bestyrelse gerne udstillingen. ca. 1 lektion – Der kan evt. etableres et forløb med udgangspunkt i udstillingens motivkreds / tema eller teknik, hvor eleverne f.eks. udtrykker sig med materialer.

Eksempel på udgangspunkt for en samtale om udstillingens værker:
Billedanalyse
1. Vælg et maleri som du/I vil undersøge nærmere.
2. Hvordan har kunstneren ordnet motivet (kompositionen)?
Hvad er der i forgrunden – mellemgrunden – baggrunden?
3. Fortæl om farverne, hvilke farver dominerer?
4. Er der noget i maleriet som er særlig vigtigt?
Hvordan viser kunstneren det?
5. Fortæller maleriet en historie eller er der tale om en stemning? Fortæl en historie eller stemning.

B.

På hjemmesiden www.korsørkunst.dk findes også historie omkring kunstforeningen og udstillingerne m.m. siden 1966.

C.

Kunstforeningen har hvert år en medlemsgave til de enkelte medlemmer, ligesom der ved deltagelse i generalforsamlingen som regel er mulighed for at modtage en kunstgave for deltagerne.

D.

Mulighed for at en klasse/gruppe kan deltage i og opleve kunstforeningens generalforsamling, hvis klassen, gruppen eller skolen er medlems af kunstforeningen.

Endvidere gøres opmærksom på muligheden for Huskunstnerordningen:
I Statens Kunstfonds pulje til Huskunstnere kan der søges om støtte til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud m.m.
Ansøgning og information om Huskunstnerordningen: www.kunst.dk