Kunstsamlingen

Foreningen har en større samling af især grafisk kunst; men også andre udtryksformer og materialer. Den udlånes i mindre omfang til virksomheder og institutioner, som er medlem i Korsør Kunstforening.
Korsør Kunstforenings Grafiske Samling er tilvejebragt med udgangspunkt i de årlige medlemsgaver samt gennem gevinster som passiv medlem i kunstnersammenslutninger o. lign. Desuden er er der fortaget indkøb og byttet med medlemsgaver bort for nye værker til samlingen.

Isenstein samlingen
Billedhuggeren Harald Isensteins ca. 7000 efterladte tegninger og portrætbuster opbevares i Kongegården og en lille del udstilles permanent der. Samlingen administreres af Foreningen Isenstein-samlingen. Kunstforeningen har været repræsenteret i samlingens bestyrelse frem til udgangen af 2017.

Værkerne i Korsør kunstforenings grafiske samling.
Samlingen består af godt 1100 værker i august 2016 - de er registreret i en håndskrevet oversigt. Bestyrelsen håber på, at kunne finde energi og arbejdskraft til en elektronisk registrering.

0001
Nytårsgave 1973
0002
Nytårsgave 1974
0003
Forårstilbud 1974
0004
Monotypi
0005
Uden Titel
0006
Billedanalyse
0007
Pro's årsgave 1974
0008
Grafik
0009
Tilbud fra Skolernes Kunstforening 1974
0010
Motiv fra Njals saga
0011
Soldaterportræt med boblegum
0012
Vennebjerg kirke
0013
Serigrafi
0014
Litografi
0015
Nytårsgaven 1971
0016
Pro's årsgave 1975
0017
Serigrafi
0018
Litografi
0019
Nytårsgave 1975
0020
Grafik
0021
Medlemsgave ved foreningens 10 års jubilæum
0022
Vikingeskibet